แฟ้มคดี “ฮิลส์โบโร”: คำแถลงการณ์ต่อสภาผู้แทนราษฎรของนายกฯเดวิด คาเมรอนฉบับเต็ม

by

David Cameron: “These families have suffered a double injustice”

>> เดวิด คาเมรอน: “ครอบครัวเหล่านี้ประสบกับความอยุติธรรมซ้ำซ้อน”

 

Prime Minister David Cameron has given a statement to Parliament after the release of previously unseen documents relating to the Hillsborough disaster.

>> นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนได้ให้คำแถลงการณ์ต่อรัฐสภา ภายหลังการเปิดเผยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 

Here is his statement in full:

>> ถ้อยแถลงฉบับเต็ม:

“Today the Bishop of Liverpool, the Rt Reverend James Jones, is publishing the report of the Hillsborough Independent Panel.

>> วันนี้ท่านบิชอปแห่งลิเวอร์พูล ท่านสาธุคุณเจมส์ โจนส์ ได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนของคณะลูกขุนอิสระฮิลส์โบโร (Hillsborough Independent Panel)

The disaster at the Hillsborough football stadium on 15 April 1989 was one of the greatest peacetime tragedies of the last century. Ninety-six people died as a result of a crush in the Leppings Lane Terrace at the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest.

>>เหตุการณ์ที่สนามฟุตบอลฮิลส์โบโรเมื่อวันที่ 15 เมษายน 1989 เป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมา  มีผู้เสียชีวิตถึง 96 คน เนื่องจากการเบียดเสียดของผู้ชมบนอัฒจันทร์ฝั่งเลปปิงส์ เลน ในการแข่งขันเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมลิเวอร์พูล กับ นอตติงแฮม ฟอเรสต์

There was a public inquiry at the time by Lord Justice Taylor which found – and I quote – that the main cause of the disaster was ‘a failure of police control’. But the inquiry didn’t have access to all the documents that have since become available.

>> ได้มีการไต่สวนสาธารณะ (public inquiry)* ในช่วงเวลานั้นโดยผู้พิพากษาเทย์เลอร์ ซึ่งพบ – และข้าพเจ้าได้หยิบยกมากล่าว – ว่า สาเหตุหลักของโศกนาฏกรรมได้แก่ “ความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแล” แต่การไต่สวนดังกล่าวไม่ได้มีการอ้างอิงเอกสารหลักฐานใดๆ ที่พอจะมีอยู่เลย

[หมายเหตุ Inquiry หรือ Public Inquiry* คือการไต่สวนหาข้อเท็จจริง ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดๆ เพื่อหาสาเหตุและหนทางในการป้องกันแก้ไข ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นได้รับการพิจารณาตามกฎหมายหรือรับคำตัดสินไปแล้ว สรุปข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่อรัฐบาลเป็นลำดับแรก และเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป --- คำอธิบายอ้างอิงจากเว็บไซต์ OK Nation]

It didn’t properly examine the response of the emergency services, it was followed by a deeply controversial inquest and by a media version of events that sought to blame the fans.

>> การไต่สวนไม่ได้พิจารณาอย่างถ้วนทั่วเกี่ยวกับเรื่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน  นอกจากนี้ยังตามมาด้วย ผลการชันสูตรพลิกศพซึ่งเป็นที่ถกเถียงอย่างมาก  และการรายงานเหตุการณ์ในฉบับของสื่อมวลชวน ซึ่งพยายามที่จะกล่าวโทษแฟนบอล

As a result, the families have not heard the truth and have not found justice.

>> ผลสรุปคือ ครอบครัวของผู้ประสบเหตุไม่ได้รับทราบความจริงและยังคงไม่ได้รับความยุติธรรม

That is why the previous government – and in particular – the Rt Hon Member for Leigh was right to set up this panel.

>> นี่คือสาเหตุว่าทำไมที่รัฐบาลที่แล้ว – และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง – สมาชิกสภาฯ จากเขตเลือกตั้งลีห์ มีความชอบธรรมในการจัดตั้งคณะลูกขุนฯ ชุดนี้

And it is why this government insisted that no stone should be left unturned and that all papers should be made available to the Bishop of Liverpool and his team.

>> และทำไมรัฐบาลนี้ถึงยันกรานว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อหาค้นความจริงดังกล่าว  และเอกสารรายงานทุกชิ้นจะต้องเปิดให้ท่านบิชอปแห่งลิเวอร์พูลกับทีมงานเข้าถึงได้

Mr. Speaker, in total over 450,000 pages of evidence have been reviewed.

>> ท่านประธาน เอกสารหลักฐานจำนวนรวมมากกว่า 450,000 หน้าได้ถูกนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

It was right that the families should see the report first.

>> และเป็นการสมควรที่ครอบครัวผู้ประสบเหตุจะได้เห็นรายงานก่อน

As a result the government has only had a very limited amount of time to study the evidence so far.

>> ดังนั้น จนถึงตอนนี้รัฐบาลจึงมีเวลาจำกัดอย่างยิ่งในการศึกษาเอกสารหลักฐาน

But it is already very clear that many of the report’s findings are deeply distressing.

>> แต่ก็เป็นที่ชัดเจนมากแล้วว่า ผลการสืบค้นในหลายประเด็นของรายงานนั้นเป็นที่น่าโศกสลดอย่างมาก

There are three areas in particular.

>> โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ

The failure of the authorities to help protect people. The attempt to blame the fans. And the doubt cast on the original coroner’s inquest.

>> ความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าช่วยเหลือป้องกันประชาชน  ความพยายามในการกล่าวโทษแฟนบอล และผลการพิสูจน์ที่น่าเคลือบแคลงของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ*ในครั้งแรก

[หมายเหตุ “ระบบศาลโคโรเนอร์ของอังกฤษ” ศาลโคโรเนอร์ของอังกฤษเป็นศาลยุติธรรมที่มีอํานาจสืบสวนสอบสวนการตายที่เกิดจากการกระทําผิดอาญา การตายที่ไม่ทราบสาเหตุ การตายที่แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองการตายได้ และการตายระหว่างหรือภายหลังการผ่าตัดหรือได้รับยาสลบ ผู้ที่ไต่สวนสาเหตุการตายในนามของศาล เรียกว่า โคโรเนอร์ (Coroner) โดยมีเจ้าหน้าที่ของศาล (Coroner officer) เป็นผู้ช่วย]

Let me take each in turn.

>> ขอให้ข้าพเจ้าได้อธิบายในแต่ละประเด็น

 

Findings: Failure of the authorities

>> คำวินิจฉัย: ความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐ

First, there is new evidence about how the authorities failed.

>>ประการแรก  มีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐล้มเหลวอย่างไร

There is a trail of new documents which show the extent to which the safety of the crowd at Hillsborough was ‘compromised at every level’.

>> มีแนวทางของเอกสารหลักฐานใหม่ ซึ่งแสดงว่าขอบเขตรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ชมที่ฮิลส์โบโรนั้น “หละหลวมในทุกระดับ”

The ground failed to meet minimum standards and the ‘deficiencies were well known’.

>> สนามกีฬาไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำและ “ความบกพร่องดังกล่าวก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป”

The turnstiles were inadequate.

>> ทางเข้า(ออก)มีไม่เพียงพอ

The ground capacity had been significantly over-calculated.

>> ความจุสนามถูกประเมินสูงไปกว่าความจริงอย่างมาก

The crush barriers failed to meet safety standards.

>> รั้วกั้นที่ถล่มลงมานั้นไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

There had been a crush at exactly the same match the year before.

>> เคยมีเหตุการณ์เบียดเสียดบนอัฒจันทร์เกิดขึ้นกับแมทช์การแข่งขันเดียวกัน(รอบรองชนะเลิศ) ในปีก่อนหน้า

And today’s report shows clearly that lessons had not been learnt.

>> และรายงานในวันนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา

The report backs up again the key finding of the Taylor Report on police failure.

>> รายงานสนับสนุนผลการพิจารณาที่สำคัญจากรายงานของผู้พิพากษาเทย์เลอร์ในเรื่องความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

But it goes further by revealing for the first time the shortcomings of the ambulance and emergency services response.

>> ทว่ารายงานฉบับคณะลูกขุนฯ นี้ ได้สอบสวนเพิ่มเติมออกไป โดยได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานของรถพยาบาลและหน่วยบริการฉุกเฉิน

The major incident plan was not fully implemented.

>> แผนรับมือเวชอุบัติภัยใหญ่ (Major Incident)/สาธารณภัย ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

Rescue attempts were held back by failures of leadership and co-ordination.

>> ความพยายามในการกู้ภัยถูกทำให้ล่าช้าจากความล้มเหลวของการบังคับบัญชาและการประสานงาน

And, significantly, new documents today show there was a delay from the emergency services when people were being crushed and killed.

>> และที่สำคัญ เอกสารหลักฐานใหม่วันนี้แสดงให้เห็นว่า มีความล่าช้าในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน เมื่อผู้ชมเกิดการเบียดเสียดกันและแม้กระทั่งเริ่มมีผู้เสียชีวิต

 

Findings: Attempt to blame the fans

คำวินิจฉัย: ความพยายามในการกล่าวโทษแฟนบอล

Second, the families have long believed that some of the authorities attempted to create a completely unjust account of events that sought to blame the fans for what happened.

>>ประการที่สอง ครอบครัวผู้เกี่ยวข้องเชื่อมานานแล้วว่า มีความพยายามจากเจ้าหน้าที่รัฐในการสร้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยพยายามกล่าวโทษแฟนบอลสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

Mr Speaker, the families were right.

>> ท่านประธาน ครอบครัวเหล่านั้น (เชื่ออย่าง)ถูกต้องแล้ว

The evidence in today’s report includes briefings to the media and attempts by the police to change the record of events.

>> หลักฐานในรายงานวันนี้ได้รวบรวม ข้อสรุปอย่างฉาบฉวยของสื่อมวลชน และความพยายามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเปลี่ยนแปลงบันทึกเหตุการณ์ เข้าไว้ด้วย

On the media. Several newspapers reported false allegations that fans were drunk and violent and stole from the dead.

>>ในสื่อทั้งหลาย  หนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ ว่าแฟนบอลหลายรายมึนเมาและมีอารมณ์รุนแรง รวมไปถึงได้ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

The Sun’s report sensationalised these allegations under a banner headline “The Truth”.

>> รายงานของหนังสือพิมพ์เดอะซันประโคมข่าวอย่างครึกโครมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพวกนี้ ภายใต้พาดหัวข่าวยักษ์ว่า “ความจริง”

This was clearly wrong and caused huge offence, distress and hurt.

>> สิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดและก่อให้เกิดความขุ่นเคือง ความเศร้าสลด และความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวง

News International has co-operated with the panel and, for the first time, today’s report reveals that the source for these despicable untruths was a Sheffield news agency reporting conversations with South Yorkshire Police and Irvine Patnick, the then MP for Sheffield Hallam.

>> หนังสือพิมพ์นิวส์อินเตอร์เนชันแนลได้ร่วมมือกับคณะลูกขุนฯ และรายงานวันนี้ได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่า แหล่งข่าวของความเท็จอันน่ารังเกียจนี้คือสำนักข่าวแห่งหนึ่งในเชฟฟิลด์ ซึ่งรายงานบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเซาธ์ ยอร์คเชียร์ กับนายเออร์วิน แพตนิค ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯ จากเขตเลือกตั้งเชฟฟิลด์ ฮาลแลม

The report finds that this was part of police efforts – and I quote – ‘to develop and publicise a version of events that focused on allegations of drunkenness, ticketlessness and violence.’

>> รายงานได้ค้นพบว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ – และข้าพเจ้าขออ้างอิง – “ในการบิดเบือนและเผยแพร่เรื่องราวของเหตุการณ์ในแบบฉบับที่พุ่งเป้าไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องสภาพมึนเมาของแฟนบอล การไม่มีตั๋วเข้าชม และความรุนแรง”

In terms of changing the record of events, we already know that police reports were significantly altered but the full extent was not drawn to Lord Justice Taylor’s attention.

>> ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเปลงบันทึกเหตุการณ์  เราได้รับทราบอยู่แล้วว่ารายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนอย่างมาก  หากแต่รายละเอียดทั้งหมดกลับไม่ได้รับความสนใจของผู้พิพากษาเทย์เลอร์

Today’s report finds that 164 statements were significantly amended – and 116 explicitly removed negative comments about the policing operation – including its lack of leadership.

>> รายงานฉบับนี้ได้พบว่า มีคำให้การถึง 164 ข้อที่ถูกแก้ไขปรับเปลี่ยน – และอีก 116 ข้อที่ได้ลบเอาข้อวิจารณ์ในทางลบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปอย่างชัดแจ้ง – ซึ่งข้อวิจารณ์ดังกล่าวรวมไปถึงการขาดตกบกพร่องเรื่องการบังคับบัญชา

The report also makes important findings about particular actions taken by the police and coroner while investigating the deaths.

>> รายงานยังได้ค้นพบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผิดธรรมดาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพในขณะสืบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิต

There is new evidence which shows that police officers carried out police national computer checks on those who had died in an attempt – and I quote from the report – ‘to impugn the reputations of the deceased.’

>> มีหลักฐานใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตจากระบบฐานข้อมูลแห่งชาติ (Police National Computer) ในการพยายามจะ – และข้าพเจ้าขออ้างอิงมาจากรายงาน – พิสูจน์โดยข้อขัดแย้งในทางเสื่อมเสียแก่ผู้ตาย

The coroner took blood alcohol levels from all of the deceased including children.

>> เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพได้ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากศพผู้ตายทุกคน รวมทั้งผู้ตายที่เป็นเด็กด้วย

The panel finds no rationale whatsoever for what it regards as an ‘exceptional’ decision.

>> ซึ่งคณะลูกขุนฯ พบว่าไม่มีพื้นฐานของเหตุผลประการใดเลยสำหรับสิ่งที่อ้างว่าเป็นข้อวินิจฉัย “ในกรณีพิเศษ” นี้

The report states clearly that the attempt of the inquest to draw a link between blood alcohol and late arrival was ‘fundamentally flawed’.

>> รายงานกล่าวอย่างชัดเจนว่า ความพยายามในการชันสูตรพลิกศพเพื่อเชื่อมโยงระหว่างระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับผู้ชมที่เดินทางมาถึงสนามแข่งขันช้านั้น “บกพร่องโดยพื้นฐาน”

And that alcohol consumption was ‘unremarkable and not exceptional for a social or leisure occasion’.

>> และการบริโภคแอลกอฮอล์นั้นเป็น “เรื่องทั่วไปและไม่ได้มีขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานสังคมหรืองานรื่นเริงใดๆ”

Mr Speaker, over all these years questions have been raised about the role of the government – including whether it did enough to uncover the truth.

>> ท่านประธาน  ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้อสงสัยมากมายในเรื่องบทบาทของรัฐบาลได้ถูกหยิบยกขึ้นมา ซี่งรวมทั้งว่า รัฐบาลนั้นได้พยายามอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ในการทำความจริงให้ปรากฏ

It is certainly true that some of the language in the government papers published today was insensitive.

>> จริงอยู่ที่ว่าสำนวนภาษาบางส่วนที่ใช้ในรายงานของรัฐบาลที่เผยแพร่ในทุกวันนี้นั้นไม่ได้ปกปิด/ซ่อนเงื่อนอะไร

But having been through every document – and every government document including cabinet minutes will be published – the panel found no evidence of any government trying to conceal the truth.

>> แต่จากการตรวจสอบเอกสารทุกฉบับแล้วนั้น – และเอกสารที่จะออกเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมของคณะรัฐมนตรี –คณะลูกขุนฯ จึงจะยืนยันได้ว่าไม่พบหลักฐานใดที่ชี้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะปิดบังข้อเท็จจริง

At the time of the Taylor Report the then prime minister was briefed by her private secretary that the defensive and – I quote – ‘close to deceitful’ behaviour of senior South Yorkshire officers was ‘depressingly familiar’.

>> ในช่วงการทำรายงานผลสอบสวนของผู้พิพากษาเทย์ลอร์ นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานคร่าวๆ จากเลขานุการส่วนตัวว่า  การให้การปฏิเสธและ – ข้าพเจ้าขออ้างอิง – พฤติกรรม “ใกล้เคียงกับการหลอกลวง” ของเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งเซาธ์ ยอร์คเชียร์ นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่

And it is clear that the then government thought it right that the chief constable of South Yorkshire should resign.

>> และเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลในช่วงเวลานั้นคิดว่า เป็นเรื่องสมควรที่ผู้บัญชาการตำรวจเซาธ์ ยอร์คเชียร์ควรลาออกจากตำแหน่ง

But as the Rt Hon Member for Leigh has rightly highlighted, governments then and since have simply not done enough to challenge publicly the unjust and untrue narrative that sought to blame the fans.

>> แต่จากที่สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งลีห์ ได้เคยเน้นย้ำไว้อย่างถูกต้อง รัฐบาลทุกสมัยไม่ได้กระทำการมากพอในการคัดค้านอย่างเปิดเผยต่อเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง ซึ่งพยายามที่จะโยนข้อกล่าวหาให้กับแฟนบอล

 

Findings: Original coroner’s inquest

คำวินิจฉัย: การชันสูตรพลิกศพครั้งแรก

 

Third, and perhaps most significantly of all, the Bishop of Liverpool’s report presents new evidence which casts significant doubt over the adequacy of the original inquest.

>> ประการที่สาม และอาจเป็นประการที่สำคัญที่สุด รายงานของท่านบิชอปแห่งลิเวอร์พูลนำเสนอหลักฐานใหม่ซึ่งตั้งข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมของการชันสูตรพลิกศพครั้งแรก

The coroner – on the advice of pathologists – believed that victims suffered traumatic asphyxia leading to unconsciousness within seconds and death within a few minutes.

>> เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ – ภายใต้ข้อแนะนำของนักพยาธิวิทยา – เชื่อว่าผู้เคราะห์ร้ายประสบกับภาวะการขาดอากาศหายใจ (Traumatic Asphyxia) ซึ่งนำไปสู่การหมดสติภายในไม่กี่วินาที และเสียชีวิตภายในไม่กี่นาที

As a result he asserted that beyond 3.15pm there were no actions that could have changed the fate of the victims and he limited the scope of the inquest accordingly.

>> ดังนั้น เจ้าหน้าที่ชันสูตรจึงสันนิษฐานว่า ภายหลังบ่ายสามโมง สิบห้านาทีแล้ว ไม่มีการปฏิบัติการใดๆ ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้เคราะห์ร้ายได้ (การกระทำใดๆ ก็ไม่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย) และเขาได้จำกัดขอบเขตของการสืบสวนโดยสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยนั้น

But by analysing post mortem reports the panel have found that 28 did not have obstruction of blood circulation and 31 had evidence of heart and lungs continuing to function after the crush.

>> แต่จากการวิเคราะห์รายงานการชันสูตร คณะลูกขุนฯ พบว่า มีผู้เสียชีวิตถึง 28 รายที่ไม่ได้เกิดอาการอุดกั้นของการไหลเวียนโลหิต  และอีก 31 รายที่มีหลักฐานว่ายังคงมีการทำงานของหัวใจและปอดอยู่ ภายหลังการถูกอัดแน่นบนอัฒจันทร์

This means that individuals in those groups could have had potentially reversible asphyxia beyond 3.15pm, in contrast to the findings of the coroner and a subsequent judicial review.

>> ประเด็นนี้หมายความว่า บุคคลในกลุ่มดังกล่าวอาจมี ความเป็นไปได้ที่จะกลับมาหายใจ (Potentially Reversible Asphyxia) ภายหลังเวลาบ่ายสามโมง สิบห้านาที  ซึ่งขัดแย้งกับข้อวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพและการพิจารณาทบทวนโดยศาล (Judicial Review) ที่ตามมา

And the panel states clearly that ‘it is highly likely that what happened to those individuals after 3.15pm was significant’ in determining whether they died.

>> และคณะลูกขุนฯ ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า “มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นภายหลังเวลาบ่ายสามโมง สิบห้านาที มีนัยสำคัญอย่างมาก” ในการบ่งชี้ว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วหรือไม่

Response

>> การปฏิบัติการตอบสนอง (ต่อเหตุการณ์)

Mr Speaker, the conclusions of this report will be harrowing for many of the families affected.

>> ท่านประธาน ผลสรุปของรายงานฉบับนี้จะทรมานจิตใจหลายครอบครัวที่เกี่ยวข้อง

Anyone who has lost a child knows the pain never leaves you.

>> ใครก็ตามที่เคยสูญเสียลูกไปจะรู้ว่าความเจ็บปวดไม่เคยจางหายไปจากคุณ

But to read a report years afterwards that says – and I quote – ‘a swifter, more appropriate, better focused and properly equipped response had the potential to save more lives’ can only add to the pain.

>> ทว่าการอ่านรายงานในหลายปีถัดมา ซึ่งกล่าวว่า – และข้าพเจ้าขออ้างอิง – “การตอบสนองที่ รวดเร็ว เหมาะสม ให้ความสนใจ และครบครันถูกต้องกว่าที่เป็นนั้น จะมีศักยภาพที่จะช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่านี้” อาจเพียงแต่เพิ่มเติมความเจ็บปวดให้มากขึ้น

It is for the attorney general to decide whether to apply to the High Court to quash the original inquest and seek a new one.

>> ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดที่จะตัดสินว่าจะยื่นเรื่องต่อศาลสูงอังกฤษเพื่อเพิกถอนผลการชันสูตรพลิกศพครั้งแรก และขอให้มีการตรวจสอบใหม่หรือไม่

In this capacity he acts independently of government. And he will need to examine the evidence himself.

>> ในพิสัยนี้อัยการสูงสุดจะปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระจากรัฐบาล  และจะต้องพิจารณาหลักฐานด้วยตัวเอง

But it is clear to me that the new evidence in today’s report raises vital questions which must be examined.

>> แต่ก็เป็นที่ชัดเจนสำหรับข้าพเจ้าว่า  หลักฐานใหม่ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ได้ตั้งข้อสงสัยสำคัญยิ่งหลายประการ ซึ่งจะต้องได้รับการสอบสวน

And the attorney general has assured me that he will examine this new evidence immediately and reach a decision as fast as possible.

>> และอัยการสูงสุดได้รับรองกับข้าพเจ้าว่า เขาจะพิจารณาหลักฐานใหม่นี้โดยทันที และบรรลุข้อตัดสินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

But ultimately it is for the High Court to decide.

>> หากแต่ในท้ายที่สุดแล้ว ศาลสูงอังกฤษจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

It is also right that the House should have an opportunity to debate the issues raised in this report fully.

>> และก็เป็นเรื่องสมควรที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้มีโอกาสอภิปรายอย่างเต็มที่เกี่ยวกับประเด็นทั้งหลายที่ถูกหยิบยกไว้ในรายงาน

My Rt Hon Friend the home secretary will be taking forward a debate in government time. And this will happen when the House returns in October.

>> เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทั้งหลาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะนำดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการอภิปรายในสมัยประชุม และประเด็นนี้จะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อเปิดสมัยสภาฯ ในเดือนตุลาคม

 

Apology

>> คำขอโทษ

Mr Speaker, I want to be very clear about the view the government takes about these findings and why after 23 years this matters so much, not just for the families but for Liverpool and for our country as a whole.

>> ท่านประธาน  ข้าพเจ้าอยากที่จะทำให้ชัดเจนลงไปในเรื่องมุมมองของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการสืบค้นเหล่านี้  และเหตุว่าทำไมภายหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปถึง 23 ปี ประเด็นนี้ยังคงความสำคัญอย่างมาก  ไม่เพียงแต่สำหรับครอบครัวของผู้ประสบโศกนาฏกรรม  แต่รวมถึงเมืองลิเวอร์พูล และประเทศของเรา

Mr Speaker what happened that day – and since – was wrong.

>> ท่านประธาน  สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนั้น – และนับจากนั้นเป็นต้นมา – เป็นความผิดพลาด

It was wrong that the responsible authorities knew Hillsborough did not meet minimum safety standards and yet still allowed the match to go ahead.

>> เป็นสิ่งผิดพลาดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นรับรู้ว่าสนามฮิลส์โบโรไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำ แต่ก็ยังปล่อยให้การแข่งขันดำเนินไป

It was wrong that the families have had to wait for so long – and fight so hard – just to get to the truth.

>> เป็นสิ่งผิดพลาดที่ครอบครัวผู้ประสบเหตุต้องรอคอยอย่างยาวนาน – และต่อสู้อย่างหนัก – เพียงแค่จะได้มาซึ่งความจริง

And it was wrong that the police changed the records of what happened and tried to blame the fans.

>> และเป็นสิ่งที่ผิดพลาด ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แก้ไขบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพยายามจะกล่าวโทษแฟนบอล

We ask the police to do difficult and often very dangerous things on our behalf.

>> (จริงอยู่) พวกเราได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำสิ่งซึ่งอย่างลำบากและบ่อยครั้งเสี่ยงอันตรายอย่างมากเพื่อพวกเรา

And South Yorkshire Police is a very different organisation today from what it was then.

>> และตำรวจแห่งเซาธ์ ยอร์คเชียร์ในปัจจุบันก็เป็นองค์กรที่แตกต่างไปมากจากที่เคยเป็น

But we do the many, many honourable police men and women a great disservice if we try to defend the indefensible.

>> ทว่าพวกเราคงจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่น่าเคารพทั้งหลาย  หากพวกเราพยายามที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาในเรื่องที่ไม่สามารถจะแก้ต่างได้

It was also wrong that neither Lord Justice Taylor nor the coroner looked properly at the response of the other emergency services.

>> เป็นเรื่องผิดพลาดอีกเช่นกัน ที่ทั้งผู้พิพากษาเทย์เลอร์และเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน

Again, these are dedicated people who do extraordinary things to serve the public.

>> อีกครั้ง เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นอุทิศตัวปฏิบัติงานต่างๆอย่างยอดเยี่ยม เพื่อรับใช้ประชาชน

But the evidence from today’s report makes very difficult reading.

>> แต่หลักฐานจากรายงานฉบับนี้ทำให้เกิดการพิจารณาที่ต่างออกไป

Mr Speaker, with the weight of the new evidence in this report, it is right for me today as prime minister to make a proper apology to the families of the 96 for all they have suffered over the past 23 years.

>> ท่านประธาน ด้วยน้ำหนักของหลักฐานใหม่ที่ปรากฏในรายงานนี้ เป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าในฐานะนายกรัฐมนตรี จะกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 96 ราย สำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องทนทุกข์มาตลอดกว่า 23 ปี

Indeed, the new evidence that we are presented with today makes clear that these families have suffered a double injustice.

>> อย่างไม่มีข้อสงสัย หลักฐานใหม่ที่พวกเรานำเสนอในวันนี้ได้ทำให้กระจ่างว่า ครอบครัวเหล่านี้ได้ประสบกับความอยุติธรรมซ้ำซ้อน (Double Injustice)

The injustice of the appalling events – the failure of the state to protect their loved ones and the indefensible wait to get to the truth.

>> ความอยุติธรรมของเหตุการณ์สะเทือนใจ – ความล้มเหลวของรัฐในการปกป้องบุคคลอันเป็นที่รัก  และการรอคอยอย่างไร้เหตุผลในการจะได้มาซึ่งความจริง

And the injustice of the denigration of the deceased – that they were somehow at fault for their own deaths.

>> และความอยุติธรรมในการใส่ร้ายผู้ล่วงลับ – ว่าอย่างไรก็ตามแต่พวกเขาเหล่านั้นมีความผิดสำหรับการเสียชีวิตของตัวเอง

On behalf of the government – and indeed our country – I am profoundly sorry for this double injustice that has been left uncorrected for so long.

>> ในนามของรัฐบาล – และแน่นอน ในนามของทั้งประเทศ – ข้าพเจ้าเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับความอยุติธรรมซ้ำซ้อนซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลานาน

 

Why this matters for Merseyside and the country

>> ทำไมประเด็นนี้ถึงสำคัญต่อเมืองเมอร์ซีย์ไซด์ และต่อประเทศ

Mr Speaker, because of what I have described as the second injustice – the false version of events – not enough people in this country understand what the people of Merseyside have been through.

>> ท่านประธาน  สืบเนื่องจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับความอยุติธรรมลำดับที่สอง – เหตุการณ์ในแบบฉบับผิดๆ – ประชาชนน้อยคนในประเทศนี้ที่จะเข้าใจสิ่งที่ชาวเมืองเมอร์ซีย์ไซด์ได้ประสบ

This appalling death toll of so many loved ones lost was compounded by an attempt to blame the victims.

>> กล่าวคือ ความสูญเสียในเรื่องการเสียชีวิตของบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลาย  บวกกับความพยายามกล่าวโทษเหยื่อในเหตุการณ์

A narrative about hooliganism on that day was created which led many in the country to accept that it was somehow a grey area.

>> เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอันธพาลลูกหนัง (Hooliganism) ในวันนั้น ได้ถูกสร้างขึ้น  ซึ่งในบางแง่ได้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากในประเทศยอมรับว่าประเด็นนี้ยากที่จะมีการตัดสินชี้ชัดลงไป

Today’s report is black and white.

>> แต่ในรายงานวันนี้ได้ปรากฏชัดเจน

The Liverpool fans ‘were not the cause of the disaster’.

>> แฟนบอลลิเวอร์พูล “ไม่ได้เป็นชนวนเหตุแห่งโศกนาฏกรรม”

The panel has quite simply found ‘no evidence’ in support of allegations of ‘exceptional levels of drunkenness, ticketlessness or violence among Liverpool fans’ and ‘no evidence that fans had conspired to arrive late at the stadium’ and ‘no evidence that they stole from the dead and dying’.

>> คณะลูกขุนฯ ได้พบว่า “ไม่มีหลักฐาน” สนับสนุนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ “ความมึนเมาในระดับผิดธรรมดา การไม่มีตั๋วเข้าชม หรือการใช้ความรุนแรงของแฟนบอลลิเวอร์พูล” และ “ไม่มีหลักฐานว่าแฟนบอลวางแผนที่จะไปถึงสนามแข่งขันล่าช้า” และ “ไม่มีหลักฐานว่าแฟนบอลขโมยทรัพย์สินจากผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บ”

Mr Speaker, I’m sure the whole House will want to thank the Bishop of Liverpool and his panel for all the work they have done.

>> ท่านประธาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าสภาฯ ทั้งหมดประสงค์ที่จะกล่าวขอบคุณท่านบิชอปแห่งลิเวอร์พูลและคณะลูกขุน สำหรับงานทั้งหมดที่พวกเขาได้ทำมา

And I am sure that all sides will join with me in paying tribute to the incredible strength and dignity of the Hillsborough families and the community which has backed them in their long search for justice.

>> และข้าพเจ้าแน่ใจว่าทุกพรรคจะร่วมกับข้าพเจ้าในการแสดงความรำลึกถึงความเข้มแข็งอันเหลือเชื่อและเกียรติยศแห่งครอบครัวฮิลส์โบโร และกลุ่มคนซึ่งสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นในการแสวงหาซึ่งความยุติธรรมมาอย่างยาวนาน

While nothing can ever bring back those who have been lost with all the documents revealed and nothing held back the families, at last, have access to the truth.

>> ถึงแม้ว่าไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้ผู้เสียชีวิตฟื้นคืนมาได้  แต่การที่เอกสารหลักฐานทั้งหมดได้รับการเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดถูกปกปิดไว้อีก  ในที่สุดก็ทำให้ครอบครัวผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความจริง

And I commend this statement to the House.”

>> และข้าพเจ้าขอมอบแถลงการณ์ฉบับนี้ต่อสภาฯ”

 

ที่มา: บีบีซี

แปล: NATEL14

1 Comment

  • อ่านตั้งแต่ตัวแรก จนถึงตัวสุดท้ายครับ
    แปลได้ดีมากเลยครับ (มีการใส่เกร็ดความรู้ หรือคำเชื่่อมที่จำเป็นไว้ตลอดด้วย)

    ขอบคุณมากครับ แปลอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับ

Leave a Reply