โจทย์+เฉลยเกมกับฟูแลม

by

โจทย์

1.โจทย์ฟูแล่ม1

2.โจทย์ฟูแล่ม2

3.โจทย์ฟูแล่ม3

เฉลย(ลองทายก่อนดูนะจ๊ะ)

1.เฉลยโจทย์ฟูแล่ม1

2.เฉลยโจทย์ฟูแล่ม2

3.เฉลยโจทย์ฟูแล่ม3

Leave a Reply