เกม+เฉลยอวัยวะของใคร?

by

โจทย์แบบยาก

อวัยวะของใคร

 

โจทย์แบบง่ายขึ้น

อวัยวะใคร2

 

ภาพเฉลยทั้ง 3 ภาพ

1luis garcia

 

2.insua

3.josemi

2 Comments

Leave a Reply