เกมเบอร์เสื้อรวมกันเท่าไหร่?

by

โจทย์เบอร์เสื้อรวมกันเท่าไหร่?

โจทย์กำแพงหงส์

ลองรวมก่อนดูเฉลยนะ

กำแพงหงส์

รวม = 119 นะ

14 Comments

Leave a Reply