by / on January 11, 2013 at 10:31 pm / in ข่าว - News, ข่าวแปลจากเว็บทางการ - News from liverpoolfc.com

สองปลิงยอมความแล้ว

  สโมสรลิเวอร์พูลออกแถลงการร์ต่อสาธารณชนดังนี้ : ในเดือนตุลาคม ปี 2010 สโมสรลิเวอร์พูลและศูนย์ฝึก จำกัด (สโมสรลิเวอร์พูล) ถูกขายให้แก่ แฟนเวย์ สปอร์ต กรุ๊ป ผลจากการขายดังกล่าว โทมัส ฮิกส์ และ จอร์จ จิลเล็ต (เจ้าของเดิมของสโมสร) [...]

Read more ›